Obsługiwane systemy operacyjne

 • AlmaLinux 9.x
 • AlmaLinux 8.x
 • CentOS 7.x
 • CloudLinux 8.x
 • CloudLinux 7.x
 • Debian 12.x
 • Debian 11.x
 • Debian 10.x
 • RedHat Enterprise Linux 9.x
 • RedHat Enterprise Linux 8.x
 • RedHat Enterprise Linux 7.x
 • Rocky Linux 8.x
 • Ubuntu 22.04
 • Ubuntu 20.04

Obsługiwane VPS

 • Virtuozzo
 • OpenVZ
 • KVM
 • Xen
 • Vmware
 • HyperV

Obsługiwane wersje Plesk

Plesk Obsidian 18.x, Plesk Onyx 17.8.11

Obsługiwane serwery poczty

Postfix 3.0+

Oprogramowanie firm trzecich

Pakiety Amavis, SpamAssassin, ClamAV z repozytoriów EPEL lub Debian/Ubuntu

Wymagana pamięć

Minimum 3 GB system memory with at least 1 GB free if installing ClamAV (optional)