Obsługiwane systemy operacyjne

 • CentOS 8.x
 • CentOS 7.x
 • CloudLinux 8.x
 • CloudLinux 7.x
 • Debian 10.x
 • Debian 9.x
 • RedHat Enterprise Linux 8.x
 • RedHat Enterprise Linux 7.x
 • Ubuntu 20.04
 • Ubuntu 18.04
 • Ubuntu 16.04

Obsługiwane VPS

 • Virtuozzo *
 • OpenVZ *
 • KVM
 • Xen
 • Vmware
 • HyperV

* Virtuozzo/OpenVZ VPS może wymagać [/proc/sys/FS/inotify/max_user_watches] do zwiększenia przez dostawcę do monitorowania plików w czasie rzeczywistym. Niektórzy dostawcy mogą nie być skłonni do tego.

Obsługiwane wersje Plesk

Plesk Obsidian 18.x, Plesk Onyx 17.x

Oprogramowanie firm trzecich

Linux malware Detect, pakiety ClamAV z EPEL lub repozytoriów Debiana/Ubuntu

Wymagana pamięć

Minimalna pamięć systemowa 2 GB z co najmniej 600 MB wolnego miejsca w przypadku instalacji ClamAV (opcjonalnie)